WARSZTATY BĘBNIARSKIE „Rytm Jest w Każdym z Nas!”

Zapraszamy młodzież i nauczycieli w muzyczną podróż do świata pierwotnych rytmów bębniarskich, w tym tradycyjnych rytmów zachodnio-afrykańskich!

Proponowane warsztaty prowadzone u Państwa w szkole obejmują:

- krótką prezentację muzyki zachodnioafrykańskiej
- naukę wydobywania dźwięków
- gry rytmiczno-ruchowe angażujące całe ciało
- zabawy muzyczne oparte na grze na bębnach oraz naukę kilku  rytmów

Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztatach:

- kształcenie poczucia rytmu
- doświadczenie muzycznej egzotyki, jaką są bębny i rytmy afrykańskie
- doskonała integracja klasy
- rozwój koncentracji
- poprawienie koordynacji ruchowej
- jednocześnie relaksacja i przypływ energii
- świetna zabawa!                                                                

 Zajęcia zostały stworzone w oparciu o program wychowawczy oraz program nauczania dla szkół gimnazjalnych

Każdy uczestnik ma zapewniony instrument